Korku ve özlem arasında Turabdin!

Korku ve özlem arasında Turabdin! *As published in Ahvalnews on 19.12.2017 https://ahvalnews.com/tr/suryaniler/korku-ve-ozlem-arasinda-turabdin Son 2 yıldır Bölgede devam eden savaşın Bölgenin kadim halklarından biri olan Süryanileri nasıl etkilediğine dair bilgi oldukça az. Barış sürecinin etkisi ile binlerce Süryaninin anayurda dönme planları yaptıklarını, onlarca yıldır ıssızlık düşmüş köylerine geri dönüp, hiç değilse yaz aylarında gelip hasret gidermek […]