Osman Kavala, bir iyi adam

Osman Kavala, bir iyi adam

Bu sabah sivil toplumcu, işadamı, Osman Kavala’nın gözaltına alındığını öğrenerek uyandım. Onunla ilgili birçok şeyi biliyorsunuz zaten, ben bilmediklerinizden bahsedeyim.
Osman Kavala ile yaklaşık 16 yıl önce sivil toplum çalışmaları sırasında tanıştım. O zamanlar aktif olduğum kadın çalışmalarına Osman Kavala da yoğun destek veriyordu. Daha sonra kültür sanat alanında yaptığı birçok çalışmanın ya içinde bulundum ya da bir ucunda yer aldım. Yıllar boyunca Kars’tan Muş’a, Diyarbakır’a, Antep’e, Antakya’ya, Mardin’e, Erivan’a, İç Anadolu’ya, Çanakkale’ye, Bursa’ya… ülkenin birçok yerinde aynı masa etrafında bir araya gelemeyecek birçok insanı kültür-sanat çalışmaları ile nasıl bir araya getirdiğine şahitlik ettim. Sadece kültür-sanat çalışmaları da değil, çocuk hakları, mayın mağdurları, yoksulluk, kalkınma çalışmaları, LGBT bireylerin hakları, Kürt sorununun ve Ermeni sorununun diyalogla çözümü, demokrasi, özgürlük, adaletin tesisi…
Öylesine çok ve farklı alanlarda katkı sundu ki bu ülkeye.  Kurucusu olduğu Anadolu Kültür, Anadolu’nun dört bir yanından yerel sanatçıları destekledi, yerel kültürlerin ortaya çıkarılmasında çaba sarf etti. Genç sanatçılara destek verdi. Anadolu şehirlerinde üretilen kültür sanatı diğer şehirlerle buluşturdu. Çocuk hakları için uzun yıllar uğraş verdi. Savaşın ortasında çocuklar için fotoğraf atölyeleri düzenledi. Edebiyat, sinema günleri düzenledi. Üniversitelerde sinema kulüplerinin kurulmasına destek verdi.

2014 yazında İŞİD saldırıları ile Türkiye’ye yüz binlerce Ezidi kaçarken, Ezidi kamplarının ihtiyaçlarının karşılanması için Osman Kavala yine devredeydi. Diyarbakır Ezidi kampında uzun uğraşlarla birlikte bir okul kurduk. Okulun ihtiyaçları, okul kitapları, öğretmenlerin motivasyonları… tüm bunlarla tek tek ilgilenen bir adamdan bahsediyorum. Bölgedeki Ezidi kamplarında odun, yiyecek, kıyafet… tüm bunlar bittiğinde yine ilk aradığımız insanlardan biriydi Osman Kavala. Hangi odunu, hangi çadırı alırsak daha iyi ısıtır insanları, bununla birebir ilgilenen bir adamdan bahsediyorum. Aynı şekilde Suriyeli mülteciler için de Osman Kavala hep devrede oldu. Elinden gelen desteği Suriyelilerden, Ezidilerden, Türklerden, Kürtlerden, Ermenilerden, Süryanilerden, hiçbir halktan, hiçbir insandan esirgemeyen bir adamdan bahsediyorum.
Osman Kavala’nın Türkiye’de tek başına bile sivil toplumun gelişimine yaptığı katkı muazzamdır. Birçok kez eğer birkaç Osman Kavalamız daha olsaydı, bu ülkede sivil toplumun çok daha farklı bir yerde olacağını düşünmüşümdür.
Osman Kavala çok da iyi bir dosttur. Dostluğu size güven verir. Bırakın bir insanı, herhangi bir canlıyı incitmekten çekinecek kadar sevgi doludur, kibardır, yardımseverdir, mütevazıdir.
Osman Kavala iyi adamdır. Onun gözaltına alınması şunu gösteriyor. Geldiğimiz nokta artık iyilikle kötülüğün savaşıdır. Elbette iyiler kazanacak!
Nurcan Baysal
*As published in T24 on 19.10.2017